andjela

Hogan Assessment konsultant

Kompanija Pepper je Hogan Assessment konsultant u Crnoj Gori.

Hogan testovi predviđaju konkretno ponašanje ljudi u svakodnevnim poslovnim situacijama – njihove dobre, jake, ali i slabe strane koje za kompaniju mogu uzrokovati štetu.

Hogan testovi su moćni instrumenti koji pomažu poslodavcima u odabiru pravih ljudi, otkrivanju i razvoju talenata, izgradnji uspješnih lidera s pozitivnim prihodom.

Kompanija Hogan ima iskustvo više od 30 godina istraživanja, dokaza da su tačno određeni tipovi ličnosti predodređeni za određene tipove poslova. Konkretno, da određene crte ličnosti pogoduju određenim poslovima, i da su određeni ponašajni isklizivači karakteristični za određene industrije i specifične vrste zanimanja.

Ono što je interesantno za Hogan procjenu je da to nije klasičan psiho-test već on mjeri reputaciju.

High-potential-banner6-1-1