Strateške komunikacije

Specijalizovani smo za ciljno orijentisane marketinške strategije i kampanje. Sarađujemo sa lokalnim i regionalnim ekspertima sa iskustvom u neprofitnom i poslovnom sektoru. Ovi stručnjaci u oblasti strateškog savjetovanja, PR-a i komunikacija, digitalnog marketinga, kampanja za vidljivost i podizanje svijesti, prikupljanje sredstava i razvoj projekata, uz naše inpute pružaju uslugu kreiranja strategija i kampanja za korporativni sektor i neprofitne organizacije.

Pepper nudi alate i pomaže da identifikujete rješenja koja će podići vaše filantropske programme zajedno sa marketinškim inicijativama, kako bi postigli mjerljivi uticaj u društvu. Pružamo inovacije u kampanjama, kao i transformaciju i edukaciju zaposlenih tako što im omogućavamo da budu uključeni u društvene i marketinške kampanje svog poslodavca.